Aj keď sa môžu zdať na prvý pohľad podobné, je dôležité rozlišovať medzi plaveckými okuliarmi a potápačskou maskou.

Plavecké okuliare sú na prvý pohľad menšie, majú lepší hydrodynamický odpor. Vhodné sú však len na plávanie na hladine a do hĺbky 2 metrov. Pri ponorení do väčšej hĺbky vzniká v plaveckých okuliaroch tlak, ktorý by mohol spôsobiť až popraskanie očných cievok. Typickým príkladom sú tzv. plavecké škrupiny, nazývané aj švédske okuliare.

Plavecké škrupiny Michela Phelpsa

Speedo Speedsocket, zrkadlové plavecké škrupiny

Potápačská maska má zakrytý nos, ktorý dovoľuje potápačovi vyrovnávať tlak*, ktorý vzniká pri ponorení do väčšej hĺbky. Maska, ktorá musí prekryť nielen oči, ale i nos je väčšia a pri plávaní vytvára väčší odpor. Potápačská maska musí byť aj pevnejšia, použité materiály a ich spojenie musia vydržať tlak**, ktorý v hĺbke vytvára voda.

Potápačská maska Cressi Piuma

Typická maska na potápanie Cressi Piuma

*Pri klesaní do hĺbky rastúci tlak pôsobí na vzduch v dutinách, ktorý je roztláčaný, čo spôsobuje najskôr tlak, pri klesaní bolesť. Preto je dôležité vzduch do dutín pridávať, tzv. vyrovnávať vnútorný tlak s hydrostatickým.

**V hĺbke 10 metrov na potápača pôsobí tlak cca 2 bary, čo je približne tlak v pneumatike osobného vozidla. V hĺbke 30 metrov, je tento tlak dvojnásobný.